De wereld van de Amsterdamse kunstenaar, 31 - Roland Broekhuis

De schilderijen van Roland Broekhuis laten zien hoe een thema kan evolueren en transformeren. Wat blijft is het zoeken naar structuur, vorm en kleur om betekenis en sfeer te ondersteunen. We zien krachtige kleuren.

Onlangs was werk van Broekhuis te zien in een expositie in de MLB galerie met de titel ‘De Vrije Hand’. Broekhuis: “De titel was voor mij een gelegenheid om te laten zien hoe een thema kan veranderen, evolueren.”

Het universum

Roland Broekhuis was, na de Rietveld Academie een tijdje werkzaam in het bedrijfsleven als stylist/ontwerper, daarna werkte hij in de amusementswereld. Hij voelde steeds meer het verlangen iets te maken. “Niet als ondersteuning van een bepaald concept, maar werkelijk iets maken vanuit mezelf.”

Hij begon intensief te schilderen. Dat is nu veertig jaar geleden.  “Ik vond het nodig om me te ontwikkelen in verschillende manieren van werken. Op zich is dat niet vernieuwend, maar wel om daar iets aan toe te voegen: een persoonlijke opvatting.”

Zijn thematiek besloeg een breed veld. Het ging van het schilderen van portretten tot het verbeelden van een verlangen en een vertaling van het persoonlijke proces dat hij doormaakte. Broekhuis: “De behoefte ontstond om me abstract te uiten. Het leek me een goed idee om dat te ontwikkelen met als uitgangspunt ‘het universum’."

Een bepaalde energie

Op dat universum liet hij zijn fantasie en voorstellingsvermogen los. “Vanuit de gedachte dat alles wat ik maar kon bedenken in dat universum aanwezig is. Dat, hoe ‘klein’ ook, ik onderdeel ben van dat grote geheel. Een soort uitzoomen naar het grote geheel en dat verbeelden.”

Door confrontatie met ziekte en dood om hem heen werd het voor hem noodzakelijk zich bezig te houden met het hier en nu. “Dat hield voor mijn werk in dat ik mijzelf als uitgangspunt moest nemen. Het mondde uit in het besef dat de meest wezenlijke basis van het ‘leven’ een bepaalde energie is. Zowel in het grote geheel, als in mijn universum, mijn lichaam en geest.”

Vitaliteit en verstilling

“Hoe verbeeldt je dat? Hoe kun je de toeschouwer er toe brengen die kant uit te denken om dat levensgevoel, dat grote wonder te ervaren?” Volgens Broekhuis nemen levensvormen hun gedaante aan door omstandigheden die leven, intelligentie, mogelijk maken. “Ik vraag me af: wat zijn de structuren, stofjes, bouwstenen die zich met elkaar verbinden, de ingrediënten die aan het thema ‘energie’ ten grondslag liggen? Hoe vormt het leven zich tot een systeem dat functioneert, evolueert en reproduceert?”

Vanuit deze gedachte heeft Roland Broekhuis een beeldtaal ontwikkeld met structuren en indringende kleuren. Het reliëf van talloze streepjes verf maakt de dynamiek tastbaar.
De schilderijen roepen vitaliteit op en tegelijk verstilling, ze dagen uit en brengen tot rust, om niet te zeggen: troost.

http://www.rolandbroekhuis.nl/

 

Circa:
Nee

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0