De wereld van de Amsterdamse kunstenaar, 42 – Jean-Philippe Paumier

In de Breed Art Studios zag ik op de tentoonstelling Matter Matters ! (te zien tot 27 april) een site-specifieke zeepinstallatie van de Frans-Amsterdamse kunstenaar Jean-Philippe Paumier. Zijn werken werden omringd door innovatieve marmeren sculpturen van het kunstenaarsduo Affiliati Peducci Savini uit Italië.

Jean-Philippe Paumier richt zich op de primaire eigenschappen van een bepaald object: vorm, kleur en textuur. Op deze tentoonstelling zijn voorwerpen te zien die op het eerste gezicht ook van marmer zouden kunnen zijn, maar bestaan uit zeep. Die zeep heeft hij zelf samengesteld. Paumier wil objecten op een ander niveau onderzoeken en er een meer intuïtief contact mee tot stand brengen. Dit past binnen zijn ideeën om de grootschalige massaproductie en consumptie ter discussie te stellen. Mensen kunnen nieuwe associaties met materialen en objecten maken.

De raadselachtigheid der dingen

Jean-Philippe: «De afgelopen jaren heb ik me beziggehouden met een nieuwe serie van kunstwerken waarin het voorwerp centraal staat. Dit project ondervraagt in het kort het concept van stilleven. « Les stratégies de l'objet » (de strategieën van het voorwerp) geldt als titel en richtlijn van dit project. Deze titel heb ik ontleend aan een passage uit het boek Les stratégies fatales  (1983) van de Franse filosoof Jean Baudrillard. Het hoofdthema van deze serie is de aanwezigheid van het object als kunstwerk, wat Baudrillard de raadselachtigheid der dingen noemt, een soort geheimzinnige weerstand.»

Het idee is als volgt: als het voorwerp los van zijn functie beschouwd kan worden, kan er gefocust worden op zijn primaire eigenschappen (vorm, massa, textuur, kleur, materiaal). «Zo kan men dan ook met zo'n voorwerp op een zuivere manier in verbinding treden. Door afstand te nemen van het praktisch aspect van het object (zijn vanzelfsprekendheid) wordt het mogelijk om meer gehoor te geven aan zijn esthetisch en poëtisch gehalte (zijn welsprekendheid).»

Alberto Moravia

Waarom is dit thema voor hem belangrijk? Jean-Philippe : «Mijn interesse gaat uit naar eenvoudige alledaagse objecten waarin ik bijzondere innerlijke kenmerken zie. Elke dag worden wij overspoeld door zinloze consumptieproducten, waarin soms toch verborgen schoonheid zit. Die bewustwording lijkt me een belangrijke taak voor de kunst. Het uitgangspunt van mijn werk als kunstenaar is de nieuwe en diepere blik die ik probeer te werpen op mijn directe omgeving. Zo kunnen onverwacht contrasten en idee-associaties ontstaan door het radicaal breken met de niet-betwijfelde vertrouwdheid van het object.»

Zijn werk berust op een diepe verankering in de concrete werkelijkheid, die normaal gesproken vertrouwd is. Toch zitten er veel twijfels achter : «Mijn kunstpraktijk onstaat precies door dit spanningsveld tussen die gewone aanwezigheid der objecten en de intuïtie / speculatie dat er wezenlijk iets buiten het waarnemen valt, dat er iets onverklaarbaars achterblijft. In het boek «De verveling » omschrijft Moravia via zijn hoofdpersoon het gevoel van verveling als een hopeloos gebrek aan contact met de werkelijkheid, waardoor alles opeens absurd voor hem lijkt te zijn. Dit fragment van Moravia heeft een grote invloed gehad op mijn werk.»

Fiat Lux

Heeft Jean-Philippe een sleutelwerk, een werk dat als kantelpunt fungeerde? Dat heeft hij. «Zeer representatief voor de nieuwe ontwikkeling in mijn werkproces en reflectie over kunst de afgelopen jaren is mijn kunstwerk « Fiat Lux » (2017). Het bestaat uit een geo-driehoek ingegoten in een rechthoekige blokje kunsthars met als achtergrond een ronde TL-buis. Het combineert enkele zuivere geometrische vormen en verschillende materialen. De aanwezigheid van het licht als materiaal en symbolisch / mystieke elementen en de associatie ervan met een meetinstrument illustreert mijn interesse voor minimalistische vormen van kunst. Er zit een comtemplatief element in en het nodigt de kijker uit om even stil te staan en te luisteren naar de stille taal van het kunstwerk. De titel is een directe verwijzing naar de eerste woorden van de Bijbel over de schepping en definiëert de functie van de kunst.»

Jean-Philippe Paumier is in 2003 afgestudeerd aan de kunstacademie van Rouen in Frankrijk (Master of Arts) en heeft zich sindsdien continu beziggehouden met het maken van kunst (tekeningen, sculpturen en installaties). Hij begon pas regelmatig te exposeren in 2010, toen hij van Parijs naar Amsterdam verhuisde. «Sindsdien heb ik zowel in Nederland als in het buitenland geëxposeerd in groeps- en solo tentoonstellingen (onder andere in Griekenland, Israel, Tsjechië, VS, Engeland) bij verschillende galeries, kunstcentra en kunstbeurzen (This Art Fair, Rotterdam Contemporary, KunstRAI).»

Doe het zelf

Tot slot, wat is zijn artistieke filosofie? Jean-Philippe : « Ik heb steeds meer de neiging / wens om te experimenteren en met ruimtelijke installaties te gaan werken. Dit is geen artistieke filosofie maar meer een motto in de vorm van een constatering voor mezelf :  ‘doe het zelf’.»

Afbeeldingen

1) Fiat Lux, 2017, 2) Zonder titel, 2018, 3) Koningen raken geen deuren aan, 2018, 4) Inertie de l’écho, 2016, 5) Giotto’s concern, 2017, 6) Sections sucrées, 2015, 7) De profundis, 2015, 8) Cementum, 2014, 9) Waterloo, 2014, 10) The fossil sounds, 2010, 11) portret van Jean-Philippe Paumier, courtesy Wim Ruigrok

https://paumier.weebly.com/
https://breedartstudios.net/matter-matters/

https://bit.ly/2xAi39Y 

Circa:
Nee

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 1