De wereld van de Amsterdamse kunstenaar, 85 - Mellius

De wereld van de Amsterdamse kunstenaar, 85 - Mellius

Op een frisse donderdag in januari steek ik met de pont het IJ over, en loop vervolgens naar de Aambeeldstraat, waar zich in een grote hoge loods, met uitzicht op het IJ, het atelier van Mellius bevindt.

Mellius is schrijver/kunstenaar. Hij is bezig met een oeuvre van zeven boeken en een ervan heet MENDELSTOV. Het is een soort odyssee, een queeste die begint in Siberië en eindigt in Brittannia met als hoofdpersoon Oxzana, een moedige strijdster voor de vrijheid, zowel de vrijheid van de wereld als de innerlijke vrijheid. Mellius heeft me het dikke boek meegegeven en de afgelopen tijd heb ik het gelezen. Een boeiend en meeslepend boek. Het zou een mooie film kunnen opleveren.

Emblemen van zwarte zonnen

Mellius gaf me een rondleiding. Ik zag een ijsmotor op scherpe spikes, daarachter schilderingen met cirkels, lijnen en driehoeken, voor me een uitgestrekt altaar met erboven de afbeelding van een jonge blonde dame, op het altaar allerlei objecten, in het midden van de hal van links naar rechts een ongeveer tachtig meter lang schervenpad met erlangs een dunne waterstroom. Twee bruingrijs geverfde legerwagens met emblemen van zwarte zonnen erop. Rechts een podium met een zwaardkruis. Naar links een enorm rode tent, die ‘The Womb’ (de baarmoeder) heet, met aan het plafond en de wanden diverse gerepareerde tentstukken, soms vaalrood, soms donkerrood, en uitstulpingen. In The Womb stonden in een cirkel zeven enorme schilderijen met hiëroglief-achtige tekens.

Schuwpest

Mendelstov speelt vele eeuwen na nu. Van technologie is nauwelijks sprake, en de wereldbevolking is gedecimeerd. Industrie komt amper nog voor: alleen de onderdrukkers in het verhaal profiteren van verworvenheden die lang geleden vanzelf spraken. Er heerst ‘schuwpest’, een soort COVID-19, maar dan vele graden erger. Het is een ziekte van verstijving en verstarring. Organen, gewrichten, uiteindelijk het hele lichaam wordt onderhevig aan een proces van verkalking en verstening. Uiteindelijk sterven de besmetten aan verkalkte longblaasjes.

Azorieten

Het land wordt beheerst door een sektarisch genootschap: de Azorieten. De beweging wordt ten tijde van ‘Mendelstov’ geleid door een despoot die over occulte krachten beschikt. Deze heeft het sinistere boek ‘Mir’ geschreven, waarin daden, doelen en politiek van de beweging worden gerechtvaardigd en toegelicht. Het boek met de Zwarte Zon op de omslag speelt in de Orde een centrale rol.

Verkleed als jongen

Oxzana Mendelstova trekt de wereld in vanuit de laatste plek die nog Schuwpestvrij is, haar dorp in Siberië. Verkleed als jongen, in een rammelende vrachtwagen met vier paarden, begint zij aan een epische queeste. Haar zoektocht naar een remedie voor het gruwelijke allergeen is niets minder dan een strijd tussen goed en kwaad. Maar ook haar eigen motieven en driften, ontdekt Oxzana, zijn niet allemaal zuiver en eenduidig.

Wielspel

Er zijn ijsraces op motoren en er is het wielspel. In verschillende steden, speelt Ozxana, met vrienden die ze onderweg treft, het Wielspel, een soort polo. Tijdens die spelen klinkt verslavende muziek, Zyderov. Oxzana blijkt zelf meeslepend te kunnen zingen. Er is constant dreiging en gevaar. De Azorieten zijn fanatiek op zoek naar nog niet tot slaafgemaakten en ze aarzelen niet mensen op brute wijze om het leven te brengen. Diverse malen ontsnapt Oxzana met meer geluk dan wijsheid uit penibele situaties.

Klankzegels   

Amuletten, alchemistische principes en elementen uit de hermetische filosofie komen voorbij.  Klankzegels,eeuwenoude beeltenissen, cirkelvormige figuren met merkwaardige tekens erin, kunnen geopend en geactiveerd worden door een gezongen litanie. Ze werken heilzaam op lichaam en geest  en houden de Schuwpest buiten de deur. Op enkele momenten ontsnappen Oxzana en haar compagnons doordat zij kristalhelder zingend zo’n klankzegel weet te openen.

Een tour door het atelier

Tijdens het lezen van het boek was het een-en-al herkenning. Waar gaat het allemaal om? Mellius: “Het adagium van je site, ‘If then is now’, heeft ook betrekking op het boek MENDELSTOV. Het is een time shift. Het speelt zich af in de toekomst. Op een dag komt Oxzana kijken hoe het in godsnaam kan zijn dat er een boek is geschreven over een leven waar zij nog geboren moet worden. Dit thema wordt verbeeld in Oxzana’s Journey, een meeslepende tour door het atelier.”

Metafoor voor onverdraagzaamheid

De Schuwpest is een metafoor voor de steeds maar uitdijende onverdraagzaamheid, zegt Mellius. “Ik vermoed dat de Schuwpest ook een residu is uit mijn eigen leven. Uit de periode toen ik nog niet volledig had gekozen voor het kunstenaarschap. De tijd waarin ik mijn draai niet kon vinden, niet wist wat ik werkelijk wilde. Ik ervoer een beklemming, een antivrijheid. Daar verzette ik me tegen, een strijd die me nog altijd bezig houdt. “

Journeys

In zijn kunstruimte wil Mellius sprankelende journeys gaan geven. “Journeys met meeslepende muziek, epische beelden, overweldigende geuren, met performances en story telling. Oxzana’s Journey in het atelier is een Gesamtkunstwerk. Regelmatig wordt er iets aan toegevoegd: nieuwe kunstwerken, nieuwe installaties, nieuwe muziek. Dat laat ik dan zien, horen en voelen.”

Het boek Mendelstov, is het eerste deel uit een zevendelige serie, een ‘heptalogie’. Drie volgende delen zijn al geschreven, maar worden pas over een paar jaar uitgegeven. Momenteel werkt Mellius aan deel 4.

Chroniqueur

Mellius tot slot: “Noteren, registreren, ordenen, archiveren en een samenhangend relaas in elkaar timmeren. Dat is wat ik doe. Daar gebruik ik pen en papier voor, kwasten, verf en linnen, emulsie, brons, zilver, textiel, ga zo maar doen. Het is allemaal story telling. Wij mensen dorsten naar verhalen al zolang wij bestaan.

Kennelijk ben ik aangesteld als chroniqueur, griffier en klerk tegelijk, noest werkend, soms als een slaaf achter een bureautje van een kosmisch kantoor.”

Zie ook de volgende vimeo: https://vimeo.com/483473059

Afbeeldingen

1) foto Dick Berg, 2) foto Alex Zamora, 3) Mellius atelier, foto Michalis Maroulakis, 4) foto Lars Berg, 5 – 8) foto Alex Zamora, 9) foto Michalis Maroulakis, 10) Mendelstov cover, 11) Mellius 03 audiotour, foto Lars Berg, 12) Mellius02 audiotour, foto Lars Berg, 13) foto Alex Zamora, 14) Oxzana logo          

https://www.heptakosmoj.com/
https://www.instagram.com/atelier_mellius/
https://www.facebook.com/Atelier.Mellius/ 

https://bit.ly/3Ka2xlE

Circa:
Nee

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0