De wereld van de Haagse kunstenaar, 114 – Annemarie Wadlow

De wereld van de Haagse kunstenaar, 114 – Annemarie Wadlow

Bij Stroom Den Haag zag ik de film I’ve to think not twice, but twice twice van Annemarie Wadlow. Het was onderdeel van het Time-Based programma met zes films van nationale en internationale videokunstenaars. In de film zie je een onderzoek van Annemarie naar het verleden van haar familie, in het bijzonder haar grootvader en zijn familie.

Haar grootouders waren uit Duitsland vertrokken omdat ze als joden de op handen zijnde ontwikkelingen zagen. Dat leidde uiteindelijk tot de Holocaust. In de film reist ze naar de voormalige woning van haar grootvader in Polen, om het familiegraf te bezoeken. Ze bezoekt de stad Wroclaw waar een groot deel van haar familie heeft gewoond. Met een voice-over leest ze samen met haar moeder passages voor uit het archief van geschreven memoires van haar grootvader.

Identiteit

Ik praat met haar in het café van Filmhuis Den Haag over de film en over haar kunst. Annemarie: “Ik ben geïnteresseerd in hoe wij onze identiteit begrijpen. Waar komt onze persoonlijke identiteit vandaan? Vaak is identiteit iets waar mensen mee worstelen. Als kunstenaar is het interessant om dit proces te onderzoeken en te zien waarin dit resulteert. Ik was ook erg benieuwd naar wat mijn familie heeft meegemaakt. Waarom moesten we Duitsland verlaten, waarom zijn we in het Verenigd Koninkrijk terecht gekomen?”

In de film I’ve to think not twice, but twice twice staat het familiearchief centraal, een verzameling stukken die haar grootvader verzamelde over zijn leven en zijn familie, en over zijn vrouw en haar familie. “Mijn concept was: je huis verlaten, het archief gebruiken als een manier om mijn weg terug naar het oorspronkelijke huis te traceren en een gesprek tussen generaties op gang te brengen. Ik verzamelde herinneringen die mijn eigen bestaan hebben gevormd.”

Afstamming en genealogie

Ze kon het haar grootouders nooit persoonlijk vragen, omdat ze stierven toen ze jong was. “Mijn grootvader werd scheikundige, eerst studeerde hij rechten in Breslau (nu Pools Wroclaw). In Frankrijk studeerde hij in 1936 Chemische Technologie. Hij ging naar de VS, ging in 1943 bij het leger en reisde in 1945 terug naar Duitsland als tolk van een onderzoeksteam voor oorlogsmisdaden. Hij ontmoette mijn grootmoeder in de VS, waar ze als naaister werkte. Tussen 1939 -1945/46 werkte ze in het Verenigd Koninkrijk als dienstmeisje, hoewel ze in Breslau voor dokter had gestudeerd voordat ze het land moest verlaten.”

Afstamming en genealogie is het thema van haar werk, zegt ze. “Wat we erven van mensen om ons heen, en voor dit project gaat het over familie. Maar ik ben ook geïnteresseerd in het idee dat je zelf kunt kiezen wat je wilt erven. Het thema erfenis is niet per se beperkt tot je familie, je kunt het ook ruimer opvatten. Bijvoorbeeld met mensen met wie je een band hebt en die je inspireren, dat zou ook bij het onderwerp erfenis kunnen horen.”

Erbij horen is dus een groot thema. “Waar voel je je thuis, waar hoor je thuis? Dit gevoel hoeft niet beperkt te blijven tot een fysieke plek, maar kan ook over bepaalde mensen gaan. Het concept van thuis en hoe we erbij horen wordt uitgebreid.”

Sleutelwerk

Heeft Annemarie een sleutelwerk, en zo ja, wat is dat? Ze heeft er een en het is haar masterscriptie. Ze studeerde in 2020 af bij de richting Artistic Research aan de Haagse Koninklijke Academie. “Ik heb drie casestudies onderzocht, waarbij ik me verdiepte in de collectieve feministische praktijk op het gebied van de kunsten. Hoe zetten vrouwelijke kunstenaars andere vrouwen neer om een bevrijde toekomst voor te stellen? Het was een kwestie van het opnieuw bedenken van een door mannen gedomineerde manier van kijken. Ik analyseerde een schilderij uit 1833 van een atelier van vrouwelijke schilders van de Belgische kunstenaar Philippe-Jacques van Brée. Hij schilderde een tekensessie in zijn vroege leven met een vrouwelijk naaktmodel, wat destijds zeldzaam was.”

Daarnaast schreef ze over foto's die werden genomen tijdens fotografieworkshops in de jaren zeventig in de VS,  die werden georganiseerd door lesbische communes, vergezeld van een poëtisch essay van de hedendaagse Australische kunstenaar Josephine Mead.

Het essay gaat over vrouwen die andere vrouwen uitbeelden en over vrouwen die hulde brengen aan andere vrouwelijke kunstenaars die hen hebben geïnspireerd. Tot slot maakte ze een experimentele video, waarvoor ze drie vrienden vroeg teksten voor te dragen van kunstenaars die hen hadden geïnspireerd, en na te denken over hoe dit hun leven beïnvloedde.

Annemarie: “Dit samen vormde een keerpunt in mijn artistieke praktijk. We kunnen veel erven van mensen die niet samen op dezelfde plek zitten, concludeerde ik. Dit overstijgt tijd en ruimte.”

Artistieke identiteit

Annemarie Wadow is drie jaar kunstenaar. “Het begon in de Koninklijke Academie in 2018. Ik had eerder kunst gestudeerd, op het gebied van design. Het was aan het London College of Communication, waar ik drie jaar heb gestudeerd. Daarna heb ik professioneel gewerkt in communicatie & fotografie. Ik maakte toen niet veel eigen werk. Pas hier, in Den Haag, ontwikkelde ik een sterk besef van mijn eigen artistieke identiteit.

Haar film bij Stroom was haar eerste show in een grotere instelling. Ze is medeoprichter van Nice Flaps, een kunstenaarsinitiatief op het gebied van experimentele life tekensessies.

Afbeeldingen

1 - 3) Film Still - 'I've to think not twice, but twice twice' – 2022, 4) Installation shot Stroom - 'I've to think not twice, but twice twice' - 2022 - image by NaomiMoonlion, 5) Thesis publication - Women Looking at Women Looking at Women – 2020, 6 - 8) Film Still  - 'Where the voices go, hectic with sun' – 2020, 9 - 10) Installation Graduation show KABK - 'Where the voices go, hectic with sun' – 2020, 11) 'Barely Visible Threads' - from Artistic Research Graduation publication 'Cards from Isolation' – 2020, 12) 'Barely Visible Threads' (detail) - from Artistic Research Graduation publication 'Cards from Isolation' – 2020, 13) Film Still - 'The Butterfly Dream' – 2021, 14) Annemarie Wadlow        

https://annemariewadlow.hotglue.me/
https://www.instagram.com/annemariewadlow/
https://www.stroom.nl/activiteiten/tentoonstelling.php?t_id=3443576

https://bit.ly/39hpN3U

Circa:
Nee

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0