Het fotoalbum – een analyse (2)

In een schone schort 

Omdat de fotograaf in huisboekjes zijn uitgaven voor fotomateriaal bijhield, is een betrouwbare schatting te maken van het totale aantal foto’s dat hij maakte. Dat komt op 300.
De twee albums met zijn contactafdrukken in het formaat 
6 x 9 cm bevatten 284 afdrukken.
Een vrijwel compleet oeuvre.
Hij was achtentwintig jaar actief als zwart-wit fotograaf. Dat komt globaal neer op één foto per maand. Fotograferen was iets bijzonders, zowel voor de fotograaf als voor de geportretteerde. 

Citaat uit een brief aan de fotograaf (1932) van de op de foto afgebeelde vrouw. 

In de originele spelling.

Toen Liza en Maria Dinsdag langs fietsten was ik net bezig wasch op de bleek te leggen. Ik was stiekem blij dat ze langs gingen want ze zouden raar opgekeken hebben als ze mij in waschtenu zagen. Maar ’s avonds had ik hun toch zeker verwacht. Ik had me al zoo gehaast, dikwijls uitgekeken, schoone schort aangetrokken, maar neen.

Briefschrijfster wilde niet in haar was tenue gezien worden door twee familieleden. Met een schone schort aan was dat geen probleem.
Ze poseert dan ook bij een glimmend fornuis, in een glad gestreken, schone schort. Helaas kwam het verwachte bezoek niet.

Zie ook: analyse-3

Circa:
Nee

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 1