#Kerkverhalen: Een monastiek kippenhok

Een monastiek kippenhok

Moet je ze zien als serieus religieus erfgoed? De kunsthistorische of architectonische waarde zal niet heel groot zijn, maar kippenhokken op kloosterterreinen bieden een mooi kijkje in het dagelijks leven van een kloosterling. 

Kippenhokken. Ze lijken bij uitstek een plaats waar kloosterlingen hun fantasie uitleefden,  noem het een uitlaatklep.  In een strikt gereguleerde leefomgeving is zo’n uitlaatklep heel prettig.  Jezuïeten maakten om die reden onderling taalgrapjes in hun voertaal Latijn,  in een Franciscanenklooster maakte men gefingeerde rijmpjes voor op de grafstenen van de medebroeders met al hun eigenaardigheden. Kortom, ook kippenhokken bieden een verhaal, voor wie zich inleeft in de bouwer.

Exercitie in vrije fantasie

Het kippenhok  van bijvoorbeeld het vroegere klooster van de Montfortanen op het landgoed Beresteyn in Voorschoten oogt als zo’n exercitie in vrije fantasie.  Vorig jaar stond het er nog,  op een open dag,  en ik hoop dat het de bouw van nieuwe appartementen op het terrein zal overleven. Het terrein is niet toegankelijk , maar foto’s laten de belangstelling van de bouwer van het hok zien voor architectuur. We zien een zeshoekige houten ‘centraalbouw’  met een Hollandse neo-renaissance trapgevel,  een waterstaatskerk, en twee architectonisch wat meer vrije exercities, soms met ook daadwerkelijk licht doorlatende ramen.  Een troosteloos open hangende deur, en een kaal vlak waar iets verdwenen lijkt completeren des zeshoek.  Het hok oogt in zijn huidige toestand wat desolaat.  Kloosterlingen staan bekend om hun zorgvuldige omgang met hun omgeving, maar hun opvolgers waren uit een ander hout gesneden.

Wie was de bouwer?

Het is verleidelijk om na te denken over wie dit gebouwd heeft. Was het een montfortaan? Of misschien een kapucijn? Tenslotte heeft de laatste orde hier kort na de oorlog bijna 10 jaar een seminarie gehad .  Ik heb bij de Kapucijnen op school gezeten, en ik  ken uit eigen ervaring hun aangenaam speelse spiritualiteit.   Vragen te over dus. Maar is dat niet wat we leren van religie? 

Jury Smit

Circa:
Ja

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0