Michelle Blancke: “In de natuurlijke wereld vinden we zuiverheid en authenticiteit.”

Michelle Blancke: “In de natuurlijke wereld vinden we zuiverheid en authenticiteit.”

De Sandvoort Gallery aan de Korte Vijverberg in Den Haag presenteerde in de herfstexpositie van 2023 naast een aantal bekende, ook enige nieuwe fotografen, onder wie Michelle Blancke. Ik was onder de indruk van haar natuurfoto’s, zowel in zwart-wit als in kleur.

Ze was graag bereid enige toelichting te geven. Aan een van de hoge tafels van Café Wildschut in Amsterdam, vertelt ze pas echt begonnen is met haar fotoloopbaan. In mei studeerde ze af van de Amsterdamse Fotoacademie na een driejarige studie.

De natuur in

De natuur is haar thema. “Ik ga graag natuur in, daar begint het. Ik zoek een staat van zijn waarin ik niet meer nadenk, over mensen, over dingen. Waarin mijn aandacht opgaat in mijn gevoel voor de natuur. Het is een vrij intensief proces. Pas achteraf kijk ik wat het gevoel heeft opgeleverd.”

Ze zoekt naar mooie plekken in een straal van een uur van de stad. Soms gaat ze ook naar Italië, Noord-Italië, maar ook helemaal naar het zuiden, naar Puglia. “Ook daar dwaal ik rond in de bossen, maar ook bij het water, bij meren en de zee.”

Zij heeft mooie kleureffecten in haar bosfoto’s. De kleuren zijn extra aangezet, wat sterker dan de natuurlijke kleur. Michelle: “Soms komt iets versterkt bij mij binnen. Die intensiteit wil ik doorgeven.”

Sleutelwerk

Heeft Michelle een sleutelwerk? Een werk dat inspiratie opleverde voor een hele serie daaropvolgend. Dat is inderdaad het geval. Het is een oerboom die het startpunt vormt voor de serie Secret Garden.

“Het is een abstracte, archetypische boom geworden, de context is weggehaald. De schaduw is bijna zwart en daarnaast zie je het licht dat de stam lijkt aan te trekken. De song Secret Garden van Bruce Springsteen vormde een inspiratie.” 

De song eindigt met de regels:

She's got a secret garden
Where everything you want
Where everything you need
Will always stay
A million miles away   

“In het lied komt de bezongen vrouw voor de zanger dichterbij, maar nooit helemaal. Dat zoek ik ook in de natuur: het niet grijpbare, het verborgene. Ik zoek mezelf in de natuur, dat zit ook in dit nummer.” Op dit moment zijn er 21 foto’s in het project Secret Garden, dat worden er nog wel wat meer, want de serie is in ontwikkeling.

Inspiratie

Ze wordt geïnspireerd door artiesten als Georgia O'Keeffe en Awoiska van der Molen, wier werk natuur en introspectie met elkaar verweeft. “Deze kunstenaars ontdekken zichzelf in de natuur en gebruiken die om hun innerlijke wereld te weerspiegelen en een podium te scheppen voor een authentieke verbinding met kijkers. De intensiteit van hun werk raakt mij en resoneert met mijn manier van werken.”

Michelle is onderdeel van het collectief Gravity of Light, bestaande uit collega’s met wie ze de foto-opleiding deed. Met zijn tienen helpen ze elkaar, onder andere met het realiseren van expositiemogelijkheden.

Filosofie

Kan ze tot slot – voor zover dat al niet aan de orde kwam – haar filosofie formuleren? Dat kan ze. Michelle: “De natuur is een toevluchtsoord. Ondergedompeld in de natuurlijke wereld vinden we zuiverheid en authenticiteit. Zij kan ons bevrijden van verwachtingen en ons in staat stellen om terug te keren naar onze ware essentie. Voor mij betekent dit een bevrijding die mij opent voor de mysteries van het leven. Terwijl ik vrij ronddwaal, word ik me bewust van de energie in de bomen, het water, zelfs in de rotsen. Ook een energie in mezelf ontwaakt, en onontdekte delen van mezelf komen aan het licht.”

Foto 14: portretfoto Michelle Blancke 

https://michelleblancke.nl/
https://www.instagram.com/michelleblancke/
https://sandvoort.gallery/product-category/michelle-blancke/

https://lnkd.in/e2j8VUtV 

Circa:
Nee

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0