Natuurlijk evenwicht

Als je een variabele in de economie aanpast, bijvoorbeeld de rente, dan heeft dat invloed op alle andere variabelen van diezelfde economie zoals werkgelegenheid, prijzen, etc. Ook in de natuur heeft een aanpassing gevolgen.

Dit is mooi te zien in onderstaande video over Yellowstone National Parc in de Verenigde Staten. Hier wordt de voedselketen beïnvloed door een troep wolven te herintroduceren in een gebied, waar daarvoor jarenlang voornamelijk herten leefden. Er ontstaat een fenomeen wat ‘trophic cascade’ wordt genoemd. De herten hebben zich jarenlang ongestoord voortgeplant en hele stukken natuur kaalgevreten, waardoor erosie is ontstaan. Door de komst van de wolven vermijden de herten bepaalde gebieden en daar komt de vegetatie weer terug, groeien meer plantsoorten en ook bomen groeien hoger. Als gevolg daarvan komen er ook meer andere dieren terug.

Alles in de natuur werkt op elkaar door. Het is een heel ingenieus systeem. Als bijvoorbeeld gras, bomen, struiken en andere beplanting vervangen wordt door asfalt of andere bestrating kan regenwater en CO2 niet goed opgenomen worden en wordt de kans op overstromingen groter en wordt de lucht meer vervuild. Er verdwijnen micro-organismen die voor het natuurlijk evenwicht net zo belangrijk zijn als de grotere organismen. Alles beïnvloedt alles. Elk klein onderdeel heeft invloed. Wij mensen hebben een grote invloed op de natuur. Als wij, zoals hierboven bijvoorbeeld geschetst, onze tuinen volledig bestraten, bomen kappen en zoveel mogelijk groen verwijderen, heeft dat consequenties, waar wij dan als mens ook weer last van hebben. Denk alleen maar aan de bij. Een klein diertje wat een enorme invloed heeft op het bestaan van de mens door het bestuiven van bomen en planten, waarvan de mens van afhankelijk is voor zijn voortbestaan. Ik vind het daarom goed om bij alles wat je doet te beseffen welke invloed dit heeft op de natuur, en daar horen mensen ook bij.

Welke invloed wil jij hebben op onze natuur?

Circa:
Nee

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0