Nederlandse mode in de KB in boeken

In Nederland was altijd veel belangstelling voor mode en kleding, in het verleden voor streekdrachten, de laatste decennia voor modeontwerpers. De KB heeft zo’n 100 publicaties beschreven. Vorige week gingen we  in de op de Nederlandse tijdschriften, de damesbladen. Nu gaan we in op de boeken.

Tijdschriften geven de nieuwste mode weer, zoals die op dat moment overal te zien is. Boeken over mode en kleding verschijnen pas als er enige afstand genomen is, als er met een historische blik of in een bepaald perspectief naar kleding kan worden gekeken. Soms is die afstand zo groot dat kleding en kostuumhistorici zich moeten behelpen. Zo is er uit de oudheid en middeleeuwen maar heel weinig kleding bewaard gebleven, en moet men afgaan op afbeeldingen, die voor wat de middeleeuwen en later betreft gelukkig ruimschoots voorhanden zijn. Toch moet het een hele toer geweest zijn om afspraken te maken over de terminologie, zodat iedereen weet wat er min of meer wordt bedoeld met bijvoorbeeld een houppelande (een lang overkleed met wijde mouwen, meestal afgezet met bont) of een portefraes (een ondersteuning van hout of baleinen die de kraag omhoog hield). Het zijn termen die we aantreffen in contemporaine kostuumboeken en boedelbeschrijvingen, termen die overigens per land en per streek kunnen verschillen.

Boeken over mode in de 18e en 19e eeuw

Vanaf de 18e eeuw is er veel meer kleding bewaard gebleven, kleding en onderdelen van kleding die, omdat ze zo kostbaar of bijzonder waren, terecht zijn gekomen in de kostuumcollecties van onze musea. Zo bezitten het Gemeentemuseum in Den Haag, het Rijksmuseum, het Amsterdam Museum en het Openluchtmuseum in Arnhem grote collecties, meestal door schenking maar ook door aankoop verkregen. Behalve dat de bewaarde kleding vaak erg mooi is om te zien, zeggen ze ons ook iets over de mensen die ze droegen, en over de gewoonten en gebruiken uit de tijd waarin ze werden gedragen.

Boeken over mode, eind 19e eeuw tot nu

Naarmate de tijd verstrijkt, verschijnen er steeds meer overzichtswerken over mode, vaak gekoppeld aan een tentoonstelling. Vooral de maatschappelijke aspecten van mode, kleding en kleedgedrag komen in dit soort publicaties aan bod. De esthetische kant zien we vooral terug in latere publicaties.

In onze tijd staat de Nederlandse mode volop in de belangstelling. Modeontwerpers als Victor & Rolf en Iris van Herpen trekken internationaal de aandacht met hun shows en publicaties. In de Leeszaal van Nederland staan de meeste boeken over mode, kleding en modeontwerpers van de afgelopen jaren chronologisch en thematisch gerangschikt bij elkaar. Ze zijn voor iedere belangstellende ter inzage beschikbaar.

 

Circa:
Nee

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0