Paviljoen Welgelegen ontvangt keizer en keizerin

In de maand oktober 1811 was er hoog bezoek in ons land: niemand minder dan keizer Napoleon reisde een maand lang door de noordelijke uithoek van zijn keizerrijk, vergezeld door zijn echtgenote Marie Louise van Oostenrijk. Veel zag de keizerin  haar echtgenoot niet. Die had een moordend programma  In de twee aan Noord-Holland gewijde weken van zijn inspectie- en kennismakingsreis bezocht hij Broek in Waterland, Medemblik, Den Helder en stak hij over naar Texel, maar andere steden schrapte hij op het laatste moment uit zijn overbezette programma, en liet hij met hun erebogen zitten.

Rijtour

Tussen 15 oktober en 17 oktober reisde Napoleon vanuit Amsterdam naar Den Helder en terug. Marie Louise bleef in de hoofdstad achter:  zij zou haar man de zeventiende tegemoet rijden en ontmoeten op Paviljoen Welgelegen. Dat landhuis was door broer Lodewijk Napoleon tijdens zijn Hollandse koningschap een paar jaar daarvoor aangekocht en schitterend ingericht.Die 17e oktober ging de keizerin dus naar Haarlem, gebruikte in Welgelegen eerst het déjeuner, maakte vervolgens een rijtour door de Haarlemmerhout en de buitenplaatsen in Heemstede en ging vervolgens naar de Grote of St. Bavokerk waar ze een orgelconcert bijwoonde.

Maar wie er die middag ook komt opdagen, niet haar man Napoleon. De twee keizerlijke echtelieden liepen elkaar compleet mis en zouden ze elkaar pas ’s avonds in Amsterdam weer zien. Het programma in Den Helder had zoveel tijd opgeslokt dat Haarlem er geheel bij ingeschoten was, moest hij zijn teleurgestelde eega ’s avonds mededelen.

‘Nimmer overwonnene’

Jammer ook van alle triomfbogen die in Haarlem waren opgericht, met teksten (in het Latijn), als: ‘Haarlem heeft dit teken van onderdanigheid en gedienstigheid opgericht ter ere van Napoleon de Grote en ‘Aan de nimmer overwonnene,de handhaver der wetten’.

Gelukkig haalde Napoleon een week later de schade in. Op 24 oktober kon de burgemeester van Haarlem de keizer de stadssleutels overhandigen en een toespraak houden waarin hij onder andere liet weten dat deze ontmoeting met de keizer voor altijd ‘het schoonste van zijn leven’ zou blijven. En daarna op weg naar Leiden wist ook Napoleon nog even langs te gaan in Welgelegen. Hij verleende daar audiëntie aan de officieren van het garnizoen en de commandant van de Garde d’Honneur. Zonder de keizerin, jammer genoeg.

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0