V6: Hergebruik objecten en verhalen in het waterlinie landschap

V6 is een project om het linielandschap van Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam tot leven te wekken door lokale initiatieven van burgers te stimuleren. V6 staat voor vertellen – verhalen – verbinden – verdienen – vrijwilligers – (werk) – verzetten en wil op een nieuwe manier ‘bottom-up’, gedragen door een community van belangstellenden kleine projecten realiseren. V6 stimuleert mensen met belangstelling voor het linielandschap en haar verhalen en die de bereidheid tonen hier actief mee aan de slag te gaan.

In overleg met de provincie Utrecht zijn 3 pilotgebieden gekozen om deze opzet te testen: gemeente De Ronde Venen, Laagraven (ten zuiden van de A16 onder Utrecht) en het eiland van Schalkwijk (gemeente Houten). De pilot is gestart met het vinden van een aantal kleinere projecten/objecten met voldoende aantrekkingskracht en betekenis om een community omheen te bouwen. V6 ontwikkelt zo burgerinitiatieven, geëntameerd door de provincie Utrecht.

Samen met de belangstellenden die zich in de startfase aangemeld hebben, gaan de initiatiefnemers de objecten kiezen, verhalen verzamelen, geld inzamelen en aan de slag. De verhalen en community worden gebundeld op de cultuur, erfgoed en toerisme verhalensite “if then is now.

Linielandschap écht uniek Nederlands

In 2019 hoopt de Hollandse Waterlinie aan te kunnen sluiten bij de Stelling van Amsterdam als  UNESCO werelderfgoed. Het Linielandschap is een belangrijk element wat waterlinies zo bijzonder maakt en verdedigen met water zo écht ‘Nederlands’. Initiatiefnemers Bas Kreuger en Menno Heling denken dat met creativiteit en fantasie een nieuw gebruik voor bunkers, sluisjes, dammetjes en limietpalen gevonden kan worden. En dat willen ze graag samen met clubs, verenigingen, stichtingen, scouting, actiegroepen, kunstenaars, bewoners en betrokkenen uit het gebied bedenken en uitvoeren.

Daarbij kan gedacht worden aan kazematten als (tijdelijk) onderkomen, locatie voor activiteiten of evenementen, sluisjes en kades voor watersport en vissen, wandelingen en fietstochten langs die elementen, maar ook als onderwerp voor kunst, locatie voor toneel of onderwerp van poëzie.

Effecten

Inwoners krijgen door V6 oog voor wat er in hun 'achtertuin' staat. Zij kunnen helpen bij het verzamelen en vertellen van verhalen over die objecten en het Linielandschap, waarbij die verhalen andere bewoners kunnen overtuigen om iets voor deze objecten te doen. V6 gaat verder  door de zorg voor de objecten en het bijbehorende verhaal te gebruiken bij crowdfunding om het onderhoud en werk door diezelfde community mede mogelijk te maken.

Omdat de objecten en verhalen bijdragen aan de zichtbaarheid en gebruik van de Hollandse Waterlinie en Stelling en trots van lokale bewoners op hun erfgoedomgeving, dragen ze zo bij aan de identiteit van de streek, gemeente of provincie en kunnen zo ook ingezet worden bij binnenlands en inkomend toerisme. 

Initiatiefnemers

Wie een zinvol en interessant idee heeft voor objecten in het Linielandschap kan rekenen op steun van de initiatiefnemers met hun kennis en ervaring bij dit soort projecten. Bas Kreuger met zijn kennis van militaire geschiedenis bij het Kenniscentrum Waterlinies en projectmanager en Menno Heling als community builder en uitgever van if then is now. Om zoveel mogelijk mensen bij deze projecten te betrekken kunnen zij ook helpen bij het crowdfunden als er nog geld nodig is om een limietpaal recht te zetten of een kazemat van licht te voorzien. De initiatiefnemers begeleiden de projecten, de communicatie en schrijven uiteindelijk een draaiboek en handleiding hoe erfgoed burgerinitiatieven gestimuleerd kunnen worden.

Partners en financiering

V6 werkt samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam voor inhoudelijk advies, met provinciaal verhalenplatform UtrechtAltijd.nl, met Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO), met Waternet, gemeente De Ronde Venen en gemeente Houten, Recreatie Midden-Nederland, de Polderwachter en vele andere verhalenvertellers, en wordt gefinancierd door de provincie Utrecht in het kader van het Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie/Stelling van Amsterdam.

Heb je zelf ook een suggestie of een verhaal over het Linielandschap? Neem dan contact op met de initiatiefnemers:  Bas Kreuger: bas@kreugerinkultuur.nl en 06-47768450, of Menno Heling: menno@ifthenisnow.nl  en 06-31974866.

Voor meer informatie kunt u kijken op de Facebookpagina www.facebook.com/V6Waterlinie. Like V6  om te volgen. 

Circa:
Nee

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 1