Vergeten groente nr. 10: Aardaker

Vergeten groente nr. 10: Aardaker

De aardaker is een eetbare sierplant. De Fransen noemen deze vergeten groente ‘Hollandse Muisjes’. Sinds 1780 worden de knolletjes vanuit het koele Nederland geëxporteerd naar Frankrijk.

De plant wordt 30 -100 cm lang/hoog en heeft mooie roze bloemen. De aardaker, Lathyrus tuberosus, is een plant uit de vlinderbloemenfamilie. De circa 2 cm lange bloemen zijn rozerood tot violet van kleur en groeien in trossen van drie tot acht stuks. De plant bloeit in juni en juli. De bloemen worden bestoven door vlinders en door bijen uit de geslachten Eucera, Megachile, Osmia en Trachusa. De bloemen geuren.

Randen van akkers

Voordat de aardappel in Europa bekend raakte, werden de knollen van de aardaker regelmatig gegeten. In de volksmond was deze plant toen ook gekend als aardnoot. In Nederland werd de soort  commercieel verbouwd in de provincie Zeeland en op de Zuid-Hollandse eilanden. De aardaker komt oorspronkelijk uit Europa en het westen van Azië. In Noord-Amerika komt de plant nu ook voor.  

In het wild wordt hij het meest gevonden op vochtige, kalkhoudende grond en in de duinen. Hij groeit ook op randen van lemige graanakkers, langs spoorwegen, bosranden, struwelen, heggen, plantsoenen, ruigten, stortterreinen, braakliggende grond, grasland (onder andere open plekken op rivierdijken), bermen, waterkanten (vooral hoge, steile slootkanten) en zeeduinen (duinvalleien en verlaten duinakkertjes).

Wintervaste klimplant

Het is een doorlevende, wintervaste klimplant die net als vele andere vlinderbloemigen een uitstekende groenbemester is die weinig eisen stelt en op zowat elke grond goed groeit.

Aardaker kan het hele jaar door geplant worden. Voor een mooie opbrengst aan dikkere (3-5 cm) knollen laat je de plant twee tot drie jaar goed doorgroeien.

Koken, bakken, poffen

De knollen kunnen rauw gegeten worden, je kunt ze koken en bakken of poffen als kastanjes. De mooi roze bloemen en jonge scheuten van de plant zijn eveneens eetbaar en prachtig als versiering op allerlei gerechten. Aardaker is een zeer geliefde nectarplant, niet alleen voor bijen en vlinders, maar ook voor tal van andere insecten en het is een ideale groenbemester. Naast het culinaire gebruik levert hij tal van andere ecosysteemdiensten aan de tuin.

Sinds het begin van de eenentwintigste eeuw jaren wordt de plant in zaadmengsels verwerkt die op onbegroeide terreinen worden uitgezaaid. Als vlinderbloemige draagt deze plant bij aan de bodemverbetering.

Het waterliniegebied

In het waterliniegebied is er veel belangstelling voor het zelf telen van groenten, ook de heel oude. Zo is er in en rond Utrecht veel activiteit, onder andere bij UFF (Utrecht Food Freedom) en in de Workshop Koningshof. Het Happyland Collectief heeft een diepgaand onderzoek gedaan naar voedselvoorziening rond Utrecht door de eeuwen heen. Dat heeft een mooi document opgeleverd. Zie de bijlagen van dit bericht.   

Met dank aan: wilde-planten.nl, deoudekastanje.be, floravannederland.nl, vreeken.nl, wikipedia.org  

https://www.utrechtfoodfreedom.nl/
https://www.visitutrechtregion.com/nl/wat-te-doen/waterlinies/nieuwe-hollandse-waterlinie
www.hetsmaakmuseum.nl     

Circa:
Nee

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0