Zuid-Hollandse Bierbrouwerij (ZHB-5)

Lange Jan als voorbeeld: fotomontage

Eind jaren '60 ging ik naar Den Haag, naar de Fotoschool.
Als Limburger geboren in het dorp Boshoven wist ik meteen waar de stank in het centrum van Den Haag vandaan kwam: uit de pijpen van de vuilverbranding. Die stond immers midden in de stad. Verbrandingsresten verdwenen deels door twee witte, hoge schoorstenen en verspreidden zich over de stad, afhankelijk van de windrichting. Die vervuiling, dat moest stoppen.

In 1980, deed ik mee aan acties tegen de vuilverbranding van Den Haag. De 100 m hoge pijpen van de verbrandingsovens moesten weg. En ik wist hoe.
Zoals ik de Lange Jan in elkaar had zien donderen. Zo moest ook de vuilverbranding gaan.
Voor het zover was klom ik nog een keer in zo'n honderd meter hoge pijp; langs een ladder aan de buitenkant. Ik maakte een speciale luchtopname.
Die hoogte had ik nooit eerder beklommen. Hoogtevrees speelde geen rol. Dat je van dat klimmen heel moe in je armen werd, wist ik toen nog niet, net zo min als dat omhoog makkelijker gaat dan omlaag. 

Dat in elkaar donderen van die twee pijpen liet ik gebeuren in een fotomontage. Die is gebruikt voor: affiches, voor een nieuwjaarskaart, is in veel kranten gepubliceerd, ook in de landelijke pers.
Het affiche is te zien in België, te Mons, Le Manège Mons waar jaarlijks politieke affiches geëxposeerd worden.

Midden jaren ’90 was het zover.
Een robot knabbelde de pijpen van boven naar beneden af. Dat was anders dan ik verwachtte.
Het vrijkomende, sterk vervuilde industrieterrein werd schoongemaakt en aan de buurt teruggeven als buurtpark met de toepasselijke naam De Verademing. Dat was aan het begin van de nieuwe eeuw. 
Acties als die tegen de vuilverbranding vereisten een lange adem, immers de fotomontage is uit 1980.
Over dat park maakte ik een boek.
Zie bij References de bijdrage van Walter van Teeffelen: Nieuw boek Loek Raemakers.

Jaar:
1980
Circa:
Ja

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0