Zuid-Hollandse Bierbrouwerij (ZHB) slot

Luchtfoto

Voordat de Haagse vuilverbranding werd afgebroken, ben ik één van haar honderd meter hoge schoorstenen beklommen om vanaf een rooster rondom de schoorsteen, foto’s te maken, onder andere voor de wijkkrant Konkreet. Ik vroeg daarvoor schriftelijk toestemming bij de directeur. Die man zag ik als mijn tegenstander vanwege eerdere acties tegen zijn vervuilende industrie die volgens wijkbewoners afgebroken moest worden. Ik was één van hen; woonde in de Van Bylandtstraat, en zag aan het einde van die straat de twee smetteloos witte pijpen van de verbrandingsovens vieze lucht uitblazen.
Een brief schrijven aan de baas van die vervuilende industrie, en hem een gunst vragen, kostte mij dan ook grote moeite. Ik deed het toch.
Hij antwoordde aldus:

Naar aanleiding van uw brief d.d. 19-6-1989, waarin u verzoekt enkele foto’s vanuit de schoorsteen van de VVI* te mogen maken, deel ik u mede dat daartegen onzerzijds geen bezwaar bestaat.

Ik mocht voor eigen risico de pijpen opklimmen en kon vanaf grote hoogte fotograferen.

Een van de gemaakte luchtfoto's verscheen in Konkreet no. 61, oktoberber 1989, en ook in een boek over stadsvernieuwing met als titel:
De van Bylandtstory. Een sociaal document van stadsvernieuwing in Den Haag (1990).
De hierboven getoonde foto is een voorbeeld.

 

* V V I staat voor: vuilverbrandingsinstallatie. (Loek eR) 

Jaar:
1989
Circa:
Ja

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0