After Nature – Aad Donker | Katwijks Museum

After Nature – Aad Donker | Katwijks Museum

De tentoonstelling toont het korte, tumultueuze leven van de Leidse kunstenaar Aad Donker (1967-1998), een kunstenaar vol bravoure, liefde, ambitie en met een eigen schilderstijl. Hij schilderde net als zijn twee broers Gijs en Justus naar waarneming. Zijn kleurrijke werken laten ons kennismaken met landschappen , stillevens, naakten en zelfportretten.

De gebroeders Donker vonden aansluiting bij het kunstenaarscollectief ‘After Nature’, samen met kunstenaars Peter Klashorst, Bart Domburg, Jurriaan van Hall en Ernst Voss.

Moeder en dochter

In 1995, toen het kunstenaarscollectief ‘After Nature’ al was ontbonden, kwamen de gebroeders Donker naar Katwijk om tijdens het ´Katwijk Zomerfestival ´ op het strand te schilderen. Gezamenlijk schilderden ze onder meer het controversiële doek ‘Moeder en dochter’. Het schilderij zal nu, 28 jaar na dato, in het Katwijks Museum worden getoond.

Deze kleurrijke tentoonstelling zal worden gehouden ter nagedachtenis aan Aad Donker, die 25 jaar geleden op tragische wijze overleed.

Het in februari jl. verschenen boek ‘Aad Donker & After Nature’ ,geschreven door Menno Voskuil, is in het museum te koop.

https://www.katwijksmuseum.nl/nl/

Datum:
18 december 2022 / 12 maart 2023
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0