Flanders Technology International

Ontstaan

Flanders Technology International is in 1988 opgericht door de Vlaamse Regering. Haar voornaamste doel was de organisatie van de internationale technologiebeurs Flanders Technology International. Begin jaren '90 werd de opdracht van het FTI uitgebreid en werd haar doelstelling vervat in missie: wetenschap en technologie dichter bij de mens brengen.

Via een brede waaier van activiteiten die zich zowel tot het onderwijs richten als tot het grote publiek: wetenschapsweken, wetenschapsfeesten, doe-boekjes, tv-programma's, een rondreizende wetenschapstruck, lespakketten, wetenschapstheater en nog veel meer. Deze projecten en activiteiten worden gerealiseerd in opdracht van de Vlaamse Regering.

Met Technopolis, het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie, geeft F.T.I vzw in opdracht van de Vlaamse Regering sinds 26 februari 2000 een permanent karakter aan wetenschapscommunicatie in Vlaanderen.

Het technologie en wetenschap doe -centrum Technopolis in Mechelen werd op 5 september 1997 door het FTI opgericht. Sinds 7 oktober 1999 zijn de kantoren van F.T.I gevestigd in Technopolis en zet ze haar activiteiten verder onder de naam Technopolis.

De beurs

Onder impuls van voorzitter van de (toen nog) Vlaamse Executieve (sinds 1993 beter bekend als de Vlaamse regering. kwam er een beurs die moest dienen om de bevolking en bedrijfsleiders bewust te maken van de uitdagingen van de Derde industriële revolutie.

De tweejaarlijkse beurs kaderde binnen de DIRV-actie (Derde Industriële Revolutie in Vlaanderen). De staalnijverheid en de textielnijverheid zten reeds enige tijd in het slop en de werkloosheidcijfers bleven maar stijgen. De prille Vlaamse regering probeerde met gerichte acties zoals deze beurs verandering in te brengen. 

Naast de inrichting van de beurs hield dit actieprogramma de oprichting in van het onderzoekscentra en technologiegroepen voor micro-elektronica (IMEC), biotechnologie, burotica, telematica, luchtvaart en ruimtevaart. Het DIRV programma hiervan stelde 3 basistechnologieën centraal:  micro-electronica, biotechnologie en nieuwe materialen. 

Deze onderzoekcentra hadden de bedoeling om het hun  potentieel de samenleving onherkenbaar te veranderen en Vlaanderen in deze domeinen terug op de kaart te zetten.

Flanders Technology werd voor het eerst gehouden in 1983. Vanaf de volgende editie werd het dan Flanders Technology International. In 1987 verhuisde de beurs naar Flanders Expo in Sint-Denijs-Westrem. De laatste beurs werd gehouden in 1999. Rond die tijd waren de technologieën reeds volop ingeburgerd en werd technologie een vast onderdeel van ons dagelijks leven.

De doelstellingen van de beurs werden dus meer dan bereikt.

Type organisatie

Tags

Reageren