De Wittenburg, tuin- en parkaanleg

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding complexonderdeel 2

De gefaseerd tot stand gekomen TUIN- en PARKAANLEG behorend bij de historische buitenplaats De Wittenburg is uitgevoerd in Engelse Landschapsstijl in de eerste helft van de negentiende eeuw maar bij de bouw van het nieuwe huis rond 1900 gereorganiseerd door de tuinarchitect H. Copijn in Gemengde Tuinstijl. De voornaamste aanpassing was de verbreding van de waterpartij tot vijver direct achter het huis. Op de basse-court werd een formele tuin aangelegd, die omstreeks 1910 naar ontwerp van L.A. Springer opnieuw werd ingericht.

Omschrijving

Het landschapspark bestaat grotendeels uit binnenduinbos met gevarieerde beplanting van grotendeels loofhout (o.a. eiken rond het huis) en enkele slingerpaden. De gebouwen rond de basse-court liggen temidden van het landschapspark. Achter het huis strekt zich de langgerekte waterpartij in oost-west richting uit met in het midden de verbreding van de vijver achter het huis. Midden op het rechthoekig kasteelplein een formele tuinaanleg met gazon en bloemperken. Vanaf de Rijksstraatweg loopt een door eenvoudige witte rechthoekige hekpijlers geflankeerde (geasfalteerde) oprijlaan langs de portierswoning naar het kasteelplein. Het kasteel staat ten zuiden van het plein, het koetshuis aan de oostkant en de dienstwoning staan aan de westkant. Een tweede rechte oprijlaan wordt aan de Bloemcamplaan geflankeerd door twee witte ronde hekpijlers en iets verderop wordt de entree tot het terrein van de Wittenburg gemarkeerd door twee ronde witte hekpijlers. Op de basse-court een formeel ingericht tuin van de hand van tuinarchitect Springer.

Waardering

Gefaseerd tot stand gekomen tuin- en parkaanleg van de historische buitenplaats De Wittenburg is van algemeen belang vanwege de cultuur- en tuinhistorische waarde wegens de combinatie van landschappelijke en gemengde tuinstijl, voor het oeuvre van tuinarchitecten Copijn en Springer en wegens de beeldbepalende en ensemblewaarde met de overige complexonderdelen en de landgoederenzone van Wassenaar. belang als onderdeel van de landgoederenzone in Wassenaar

Adres

Landgoed de Wittenburg bij 1
2244 BV Wassenaar

Openingstijden

Website

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0