Huis Doorn: tuin- en parkaanleg

Horizontal tabs

Beschrijving

Het park rondom Huis Doorn is door de eeuwen heen verschillend ingericht, naar de heersende trend en smaak der bewoners. Het element van de omgrachting van het hoofdgebouw is altijd blijven bestaan. In de huidige inrichting zijn de aanpassingen van keizer Wilhelm II vereenvoudigd, waardoor een 19e-eeuwse open structuur ontstaan is.

Uit een tekening van Huis Doorn, gedateerd op1660, blijkt het huis met recht een waterburcht te heten. Naast een binnengracht omringt een tweede gracht het kasteeleiland met het voorplein en de bijgebouwen. Een verkoopbericht anno 1721 geeft de volgende details:

"Den adelijken Huize Doorn, met zijn binnen en buitenpleyn, Stallinge, Hoveniers-woning, Duiven en Duiven-Torens, bermen, grachten, Cingels, Boomgaarden"

Verlandschappelijking
Op dat moment is er al een geometrische structuur van waterwerken en beukenlanen aanwezig. Vanaf eind 18e eeuw is er juist een eeuw sprake van verlandschappelijking in de parkaanleg. Karakteristiek bij het park van Huis Doorn is dat dit niet als totaalplan werd uitgevoerd, maar er enkele verspreide kernen van vernieuwingen waren, die klein zijn gebleven.

Toevoegingen
In een verkoopacte uit 1792 wordt melding gemaakt van een ‘slingerbos’ en een ‘Bloem- en Moes-tuin’ staat weergegeven op de kaart. Waarschijnlijk heeft mevrouw Godin opdracht gegeven tot de aanleg van twee karpervijvers. De heer Munter heeft de lanenstructuur bij zijn veranderingen omstreeks 1830 gehandhaafd en hij liet onder meer de (nog bestaande) kapel en tuinmanswoning Vedetta bouwen.

Wilhelm II
Grote wijzigingen in de tuin zijn aangebracht in opdracht van Wilhelm II vanaf 1919. Hij liet de ingang verleggen naar de Langbroekerweg, waardoor de nieuwe oprijlaan aan de andere kant van het huis kwam te liggen. Aan de noordzijde, op het oorspronkelijke voorplein, werd een gazon aanlegd waarop zijn mausoleum later is gebouwd. Hij liet een Rosen- en Blumengarten aanleggen, evenals twee bruggen. In 1928 kwam het openbaar rosarium, dat postuum naar ex-keizer Victoria werd vernoemd, gereed als symbool van erkentelijkheid jegens het Nederlandse volk. Vanaf 1932 stelde Wilhelm een pijnbomenbos ‘Pinetum’ samen, waarin 400 soorten pijnbomen uit de hele wereld stonden.

Decoraties
De veelkleurige en sierlijke bloemborders zijn kenmerkend voor de decoratieve aanpassingen van Willem II, die in de jaren vijftig echter weer ongedaan zijn gemaakt. Het park nu wordt gekenmerkt door de open structuur van lanen, grasvelden, weiden en bossen, als restant van de 19e eeuwse landschappelijke aanleg. In de tuin bevinden zich nog wel een aantal beelden op voetstukken, die Wilhelm II omstreeks 1920 liet plaatsen, onder meer zijn buste vervaardigd door Max Bezner.

Adres

Langbroekerweg bij 10
3941 MT Doorn

Facilities

  •  

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0