Fort op de Ruigenhoekse Dijk (Groenekan)

Horizontal tabs

Beschrijving

Het Fort op de Ruigenhoekse Dijk (of Fort Ruigenhoek) werd in 1869-1870 gebouwd als deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het was een vierkant fort met op alle hoeken een bastion, omringd door een gracht. Tevens zijn er bomvrije kazernes, remises en schuilplaatsen aanwezig. Het doel was de Ruigenhoekse Dijk en andere nabijgelegen wegen af te sluiten en tevens de keerkade tussen twee inundatiekommen te beveiligen. Via een gietstalen trap in het centrale gebouw kan men het dak daarvan bereiken. Op het dak was een borstwering aanwezig ter verdediging.

Niet geschikt voor de oorlog

Vanwege snelle ontwikkelingen op militair gebied was het fort al vlak na de aanleg niet meer bruikbaar in de nieuwe wijze van oorlogvoeren. Tijdens de mobilisaties in 1914-1918 en 1939-1940 werden verschillende aanpassingen aan het fort aangebracht. Onder andere werden betonnen schuilplaatsen, waarnemingsposten en mitrailleuropstellingen aangelegd. Na de Tweede Wereldoorlog verloor het fort haar functie als verdedigingswerk. Daarna werd het nog lange tijd door Defensie gebruikt als opslagplaats.

Van 1966 tot de opheffing in 1994 was hier de explosievenwerkplaats van het Bureau Voorbereidingen Voorzieningen aan Kunstwerken (Landmacht) gevestigd. Deze was bedoeld voor de 'voorbereiding van de vernietiging van kunstwerken', waarmee gedoeld werd op bruggen en andere belangrijke werken, die in oorlogssituaties bij een aftocht beslist niet in vijandelijke handen mochten vallen.

De natuur floreert

In 1997 werd het fort overgedragen aan Staatsbosbeheer. Vanwege de jarenlange rust op het fort komen er verschillende bijzondere planten- en diersoorten voor. Daarom is het gebied slechts enkele dagen per jaar opengesteld voor bezoekers. Staatsbosbeheer, gemeente De Bilt, provincie Utrecht en Liniebureau NHW werken aan plannen voor herontwikkeling van het fort. Zowel de natuur- en landschapswaarden als de culturele en recreatieve mogelijkheden van het fort krijgen daarin aandacht. Een deel van de gracht is in gebruik als natuurzwembad De Kikker.

Adres

Ruigenhoeksedijk 125
3737 MR Groenekan

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0