Najaarsexcursie Cuypersgenootschap 2017

Het was volle bak tijdens de najaarsexcursie van het Cuypersgenootschap in Rotterdam. Hieronder vind je in het convocaat een overzicht van de gebouwen en stadsgezichten die we hebben bezocht, en een terugblik. Een meer gedetailleerd verslag volgt binnenkort.


Convocaat

De najaarsexcursie van het Cuypersgenootschap vindt plaats op zaterdag 28 oktober 2017 in Rotterdam. We brengen dan een bezoek aan enkele bekende en minder bekende monumenten aan de westkant van de havenstad. De dag begint in de Remonstrantse kerk aan het Museumpark. Daarna verlaten we de binnenstad en brengen we een bezoek aan onder andere het beroemde Justus van Effenblok dat recent is gerestaureerd en de HH. Laurentius- en Elisabethkathedraal, waar we een toelichting krijgen op de restauratie van de interieurschilderingen. Er is ook een korte ledenvergadering. 

Programma

10.30 - 10.45 uur: Verzamelen bij Rotterdam Centraal Station. Onze bus staat klaar op de vertrekhalte van touringcarbussen. Dat is in de Conradstraat direct rechts naast het station bij het Groothandelsgebouw.

11.00 - 11.25 uur: Ontvangst met rondleiding in de Remonstrantse kerk aan het Museumpark. De Remonstrantse kerk is een vierkante centraalbouw met een hoge toren op de zuidoostelijke (straat)hoek. De kerk in de jaren 1895-1897 gebouwd naar ontwerp van de architecten H. Evers en J.P. Stok Wzn. In de architectuur zijn elementen van de Jugendstil en de Neo-romaanse architectuur te vinden. Enkele jaren geleden is de kerk gerestaureerd.

11.45 - 12.30 uur: Rondleiding Justus van Effenblok. Het woonblok Justus van Effen is een mijlpaal in de Nederlandse volkshuisvestingbouw en behoort tot de belangrijkste monumenten van Rotterdam. Het baanbrekende woonblok is door architect Michiel Brinkman ontworpen. Het Justus van Effencomplex bestaat uit 273 woningen die in een blok van 4 woonlagen met een omtrek van 80 bij 150 meter, vier ingangen telt. Dit blok omsluit een binnenterrein waar wat kleinere huizenblokken staan.

Het gebruik van een galerij, een verhoogde woonstraat aan de binnenkant van het blok, werd toen in Nederland nog nergens toegepast. De galerij is van zeer grote invloed geweest op de Nederlandse architectuur. In opdracht van Woonstad Rotterdam is het Rijksmonument recent gerenoveerd door Molenaar en van Winden Architecten i.s.m. Hebly Theunissen Architecten. Het woonmonument is aangepast aan de eisen en wensen van deze tijd (wooncomfort en energieprestatie) met behoud van het historische en monumentale karakter. De architecten zullen ons rondleiden en uitvoerig vertellen over deze complexe restauratie.

12.45 - 13.30 uur: Lunch in het voormalige Scheepvaart- en Transportcollege, een prachtig voorbeeld van naoorlogse architectuur. 

13.40 - 14.45 uur: Bezoek aan de HH. Laurentius- en Elisabethkathedraal en korte ledenvergadering. Dit gebouw is sinds 1964 de kathedraal van het bisdom Rotterdam. Oorspronkelijk werd ze als Elisabethkerk in twee fasen gebouwd, en wel in ‘gemoderniseerd Romaansche stijl’, zoals dat in de dagbladpers heette. In 1904-1908 zijn priesterkoor, transept en schip, en pastorie en patronaatshuis gerealiseerd, naar ontwerp van de Rotterdamse architect Piet G. Buskens. In 1920-1922 werden de laatste travee van het schip en het torenfront gebouwd door zijn medewerker Jan P.L. Hendriks.

In 1941 en 1944 leed de kerk aanzienlijke oorlogsschade, waarbij onder meer een van de schippijlers en al het glas in lood sneuvelden. De gebrandschilderde ramen werden na de oorlog vervangen door werk van Charles Eyck (1948-1950) en Henk Asperslagh (1945-1952). De kerk vormt een typisch product van de ideeën van de Katholieke Kunstkring De Violier, waarvan Buskens, maar ook de hierna te noemen gebroeders Dunselman lid waren. Bouwpastoor was Alphons Wreesman (1904-1927) die na zijn emeritaat betrokken bleef bij de inrichting van ‘zijn’ kerk. In 1915 trok hij Jan Dunselman aan voor de eerste kruiswegstatie en de beschildering van de Lourdeskapel, waarna deze kunstenaar met zijn team tot circa 1922 het ene na het andere werk voltooide.

Waarschijnlijk vanwege ernstige problemen met Jans gezondheid nam Kees Dunselman in 1929 het stokje van zijn broer over. Hij maakte de uitmonstering van de kalot van de apsis die op dit moment teruggebracht wordt door Jojanneke Post van Davique Sierschilderwerken. Aan de basis ligt een gezamenlijk uitgevoerd onderzoek onder leiding van Bernadette van Hellenberg Hubar dat als E-boek zal verschijnen op de site van het bisdom Rotterdam. Bernadette van Hellenberg Hubar en Jojanneke Post zullen ons in de kathedraal een toelichting geven op het werk van de gebroeders Dunselman en de overige uitmonstering van dit bijzondere gebouw.

15.10 - 16.15 uur: Wandeling door Delfshaven en bezoek aan De Fabriek aan de Mathenesserdijk. De karakteristieke oude fabriek aan de Mathenesserdijk is na jaren van leegstand en verpaupering heropend. Na vele plannen voor sloop/nieuwbouw is het markante complex van Roeloffs' textielstomerij en -ververij grondig gerenoveerd en gevuld met nieuw ondernemerschap. Daarbij zijn de oude kwaliteiten van het pand behouden. Na de bezichtiging van de fabriek maken we een korte wandeling door het historische Delfshaven waarbij we enkele bijzondere gebouwen uit het einde van de negentiende eeuw zullen bekijken.

16.30 uur: Aankomst bij Rotterdam CS en einde van de excursie. 

Aanmelding en kosten

De kosten van de excursie bedragen zowel voor de leden als belangstellenden € 39,50 per persoon. De hoogte van dit bedrag is bepaald door de prijs van de bus, waarmee door de stad wordt gegaan, en de lunch. 

Wie aan de excursie wil deelnemen kan zich aanmelden bij de penningmeester van het Cuypersgenootschap, Jan Dekkers, per mailadres jgwrdekkers@outlook.com (Hogestraat 20, 6651BL Druten, tel.: 0487-512482). Graag tegelijkertijd het bedrag van € 39,50 overmaken naar rekeningnummer NL26 INGB 0004 8350 02 ten name van Cuypersgenootschap te Druten onder vermelding van 'belangstellende najaarsexcursie 2017' of  '<CG-lidnummer> najaarsexcursie 2017' (het CG-lidnummer staat op de envelop van het Cuypersbulletin (CB2017-3) dat binnenkort verschijnt).

Na afloop van de excursie gaan we met wie maar wil een hapje eten op een nog nader te bepalen locatie in Rotterdam. Wil je mee, dan graag € 30,00 meer over te maken op de voornoemde rekening van de penningmeester. De betaling geldt tevens als aanmelding.

Ook belangstellenden zijn van harte welkom. De excursies van het Cuypersgenootschap zijn een perfecte gelegenheid om nader kennis te maken met de doelstellingen, de kennis en de activiteiten van onze vereniging.

Tot ziens op 28 october!  

 


Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0