Den Haag – de Kneuterdijk

Horizontal tabs

Beschrijving

Ten tijde van de Republiek woonden er meer rijken in Den Haag dan in Amsterdam en dat terwijl de handelsstad aan het IJ zes maal zoveel inwoners had. De rijken lieten hun stadspaleizen bouwen rond het Plein, het Lange Voorhout, de Korte en de Lange Vijverberg en de Kneuterdijk.

Anders dan in Hollandse steden zoals Leiden, Amsterdam en Delft waren daar geen grachten. Alleen de bewoners van de Vijverbergen hadden water voor de deur: de Hofvijver. Aan de oudste Haagse grachten: Spui, Lange Gracht en Voldersgracht, woonden tot 1600 voornamelijk ‘gewone’ en minder daadkrachtige burgers. Pas na 1600 gingen rijke Hagenaars aan grachten wonen, zoals aan de Prinsegracht, de Herengracht, de Pauwengracht (Fluwelen Burgwal) en de Prinsessegracht.

De kneuter

De Kneuterdijk heeft, net als het Lange Voorhout, een ‘L’-vorm. De naam dankt het aan een dijkje bij de Haagse Beek en een ‘kneuter’, een klein vogeltje. Aan de Kneuterdijk woonden enkele zeer beroemde staatslieden, zoals Jacob Cats, Van Oldenbarnevelt en Johan de Witt. Enkele prachtige woonhuizen van hen staan er nog. Het huis in renaissance-stijl van Johan van Oldenbarnevelt en het classicistische huis van Johan de Witt. Ze zien er tegenwoordig wat anders uit dan toen de beroemde bewoners nog leefden. Het huis van Van Oldenbarnevelt had een prachtige topgevel – zie de zwart-wit tekening. Deze is door een brand verloren gegaan. Het is vreemd dat de Raad van State, die het gebouw nu gebruikt, niet besloten heeft die te herbouwen.

Winterkoning

Na de dood van Johan van Oldenbarnevelt – hij is na beschuldigd te zijn van verraad onthoofd op het Binnenhof – heeft ‘de  Winterkoning’ (Frederik von Palts) een tijd in het opvallende renaissance-huis gewoond. De twee hierboven genoemde gebouwen worden thans gebruikt door de overheid.

Aan het begin van de 20e eeuw vestigden zich enkele banken op de Kneuterdijk, zoals de Nederlandse handelsmij op de hoek van de Kneuterdijk en de Lange Vijverberg. Na de Nederlandse Handelsmij heeft de ABN er heel lang zijn kantoor gehad. Later is deze bank gefuseerd met de AMRO bank. Het huidige kantoor van de AMRO bank bevindt zich ook aan de Kneuterdijk, aan de overkant. Het pand heeft een opvallende gevel uit 1923. Dat bankgebouw is gebouwd als hoofdkantoor van de Rotterdamse Bank Vereeniging, later AMRO Bank. Ook de Bank de Paris heeft een vestiging aan de Kneuterdijk gehad, bij de hoek Plaats. Dat gebouw staat nu gedeeltelijk leeg.

Paleis op de L-hoek

In 1739 liet de Graaf van Wassenaar Obdam een paleis bouwen op de ‘L’ hoek van de Kneuterdijk. De architect was de beroemde Daniel Marot. Marot bouwde in Den Haag zeer veel bijzondere gebouwen, zoals de Portugees-Joodse Synagoge (Prinsessegracht), de uitbreiding van het oude Stadhuis, Schuylenburch, Huis Huguetan en de rooms-katholieke Schuilkerk aan de Juffr. Idastraat.

Vanuit de rechtervleugel van zijn stadspaleis had de graaf een prachtig uitzicht over de Kneuterdijk in de richting van de Gevangenpoort en vanuit de andere vleugel kon hij het Lange Voorhout zien liggen. Het paleis is later in handen gekomen van de Koninklijke familie en vervolgens van de staat.

De bestrating van de Kneuterdijk is in 2002 vernieuwd. Het is alleen jammer dat de gemeente gemeend heeft tussen de bijzondere en vaak oude monumenten hypermoderne lichtmasten te moeten plaatsen, zoals die ook bij het stadhuis te vinden zijn. Hier hadden klassieke lantaarns geplaatst moeten worden, zoals dat ook in Parijs en in Praag het geval is. Positief is het herstel van de panden tegenover het Johan de Witthuis. Nadat ook de tegels boven de etalages in 2005 zijn vernieuwd, zien die gebouwen er weer fantastisch uit.

Adres

Kneuterdijk
2514 EN gravenha

Facilities

  •  
  •  
  •  

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0