Joran van Soest: “Als we communiceren gaan ieder van ons uit van zijn eigen realiteit”