's-Gravenhage

Den Haag is de stad van Couperus, maar ook van Koot en Bie. Er is de band met Indië die je terugziet op het jaarlijkse Tong Tong festival op het Malieveld. De meeste Mondriaans hangen in het Gemeentemuseum.  Het is ook de stad met het eigen rockgeluid. Je hebt het Veen met de Schilderswijk en het Zand, met het Westbroekpark. En niet te vergeten Scheveningen. Den Haag heeft een eigen humor. Parlement,  regering en vorst zetelen in Den Haag. Dat is al vanaf 1584 het geval. Het is een stad met veel ambassades. Zo’n stad in een klein land met neutrale uitstraling, komt al gauw in aanmerking voor internationale bijeenkomsten. Dat begon al in 1907, toen het Vredespaleis werd gebouwd. Hierin zetelen het Permanent Hof van Arbitrage en het Internationaal Gerechtshof.

Ook interessant