Openlucht Museum De Lakenhal

Leiden viert dit jaar dat 100 jaar geleden Theo van Doesburg in Leiden ‘De Stijl’ oprichtte. Wat begon als de naam van een tijdschrift werd uiteindelijk een icoon van moderniteit over de hele wereld.

Deze Nederlandse kunstbeweging deed de internationale kunstwereld op haar grondvesten schudden. Theo van Doesburg verzamelde rond 1917 een groep kunstenaars met soortgelijke ideeën om zich heen waaronder Piet Mondriaan, Bart van de Leck en Gerrit Rietveld. Samen publiceerden zij het tijdschrift De Stijl en ontwierpen vanuit een grote vernieuwingsdrang.

De bron van De Stijl

Tot op de dag van vandaag is de invloed van De Stijl op vele manieren merkbaar in de vormtaal van kunstenaars, architecten en vormgevers, maar ook inhoudelijk is de zoektocht naar een universele taal nog steeds actueel onder een wereldwijd netwerk van kunstenaars.

Met diverse tentoonstellingen laat de stad Leiden zien hoe kunstenaars van nu invulling geven aan de abstracte kunst. Ontdek de bron van De Stijl, met een divers en eigentijds programma van bijzondere tentoonstellingen en activiteiten. Zo presenteert Museum De Lakenhal Openlucht Museum De Lakenhal: ‘100 jaar ná De Stijl, Theatergezelschap De Veenfabriek en muziekgroep Okapi onderzoeken De Stijl in vier voorstellingen rond Theo van Doesburg, Piet Mondriaan, Bart van der Leck en de Dada Veldtocht.

Galerie LUMC presenteert hedendaagse kunst geïnspireerd door De Stijl, Beelden in Leiden beelden in de open ruimte ‘Raakvlakken’. Op diverse podia en stadsbreed wordt aandacht besteed aan De Stijl.

Het Openlucht Museum

Honderd jaar na de oprichting maakt Museum De Lakenhal de balans op rond het gedachtegoed van Theo van Doesburg en De Stijl. Museum De Lakenhal heeft kunstenaars Iemke van Dijk en Guido Winkler (IS-projects) gevraagd een plan te ontwikkelen voor Openlucht Museum De Lakenhal: 100 jaar ná De Stijl. Voor het Openlucht Museum De Lakenhal namen de curatoren een deel van het schilderij Compositie in lijn (1917) van Piet Mondriaan als plattegrond en vroegen hedendaagse internationale kunstenaars om grote monumentale ‘Wall Paintings’ in de buitenlucht, op het Leidse Pieterskerkhof, te maken.

Hedendaags werk met heldere kleuren in een historische omgeving. De tentoonstelling laat zien hoe deze kunstenaars honderd jaar na De Stijl een eigentijdse invulling geven aan abstracte kunst. In de ernaast gelegen Pieterskerk worden kleinere, reeds bestaande kunstwerken van de kunstenaars uit het wereldwijde netwerk van de curatoren getoond. De nagenoeg twintig kunstenaars uit verschillende continenten, waaronder Brent Hallard (Australië), Gilbert Hsiao (USA), Linda Arts (NL) en Jan van der Ploeg (NL), maken hun ‘Wall Paintings’ speciaal voor Openlucht Museum De Lakenhal.

Kunstenaars Iemke van Dijk en Guido Winkler startten in oktober 2007 kunstenaarsinitiatief IS-projects. Als podium voor hedendaagse concrete kunst werd IS-projects alom snel gewaardeerd van Sydney tot San Francisco. Van Dijk en Winkler zijn als curatoren en kunstenaars onderdeel van een groot internationaal en aan De Stijl schatplichtig netwerk.

Maison d’Artiste

In 1923 ontwierpen kunstenaar Theo van Doesburg en architect/stedenbouwkundige Cor van Eesteren het Maison d’Artiste. Een intrigerend en bouwtechnisch uitdagend ontwerp dat nooit is gerealiseerd. De maquette ging reeds in 1925 verloren. Wat restte was een aantal zwart-wit foto’s en enkele schetsen voor de maatvoering en de kleuren. Tot op de dag van vandaag heeft dit summiere materiaal kunstenaars en architecten geïnspireerd. Prof. Mick Eekhout heeft met tweedejaars architectuurstudenten van de TU Delft een reconstructie ontwikkeld. Dit prototype (schaal 1:5) wordt voor het eerst in een museale context tentoongesteld op het Gerecht in Leiden.

https://www.visitleiden.nl/nl/ontdek-leiden/specials/de-stijl

Datum:
2 juni 2017 / 27 augustus 2017
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0