Nieuwe 3-D sequenties van Michel Szulc Krzyzanowski

Nieuwe 3-D sequenties van Michel Szulc Krzyzanowski

Hoe kijken wij naar de werkelijkheid, en meer specifiek: hoe kijken wij naar foto’s? Voor Michel Szulc Krzyzanowski is het een belangrijke kwestie waar hij al sinds 1971 mee bezig is. Hij probeert de vraag te beantwoorden middels zijn sequenties, een serie foto’s bij elkaar die tezamen een ‘visueel evenement’ vormen.

Voorafgaand aan de tentoonstelling ‘Nieuwe 3-D sequenties’ in de WM Gallery in Amsterdam, gaf Michel Szulc Krzyzanowski daarover enige uitleg.

Perceptie

“Ik maak conceptuele fotografie en het centrale thema daarin is een onderzoek naar perceptie. Hoe wij als mensen kijken. Hoe en wat wij beseffen te zien.” Hij is daar in 1971 mee begonnen en het blijkt een formule te zijn die geen einde lijkt te kennen. “In de eerste jaren ging het vooral over hoe wij de werkelijkheid zien. Ik deed dat op een oorspronkelijke en vernieuwende manier, door gebruik te maken van sequenties.”

Sinds een paar jaar heeft zich dit ontwikkeld tot het maken van driedimensionale sequenties. “Ik liet het corset van het platte vlak - wat een foto ten slotte is -  los en de foto’s van een sequentie worden nu op verschillende afstanden van een achtergrond gemonteerd. Daardoor ontstaat een derde dimensie zodat ook diepte gezien wordt.”

Een nieuw speelveld

Dit leverde een nieuw speelveld op. “Er opende zich een nieuw terrein in de discipline van sequenties waarvan de grenzen vooralsnog niet in zicht zijn gekomen. Want nu kunnen sequenties gaan over het zogenaamde ‘trompe l’oeil’ fenomeen. Men ziet iets waarvan men beseft dat het een begoocheling is. Wat er volgens de waarneming is, wordt door de geest ondergaan als onbestaanbaar. De 3-D dimensionale sequenties zijn desoriënterend, verwarrend, provocatief en magisch.”

Levensfilosofie

Michel Szulc Krzyzanowski heeft zich niet alleen met conceptuele fotografie beziggehouden. Hij maakte ook portretten, projecten als ‘Henny’ en ‘The World of …’, zich vaak afspelend in de ‘derde wereld’. Maar het onderzoek naar perceptie, hoe wij mensen de wereld bekijken was er altijd, ook bij die andere projecten. “Dit thema is belangrijk omdat ik leef en werk vanuit een Boeddhistische opvatting. Mijn leven heeft slechts zin als ik met mijn fotografie van betekenis voor de mensen kan zijn. Daarom is al mijn werk gericht op het voorleggen aan toeschouwers van fotografie die hen inspireert en verder brengt.”

Gevraagd naar zijn sleutelwerk noemt hij daarom geen specifiek werk, maar zijn aanpak: de conceptuele aanpak. “Al mijn fotografie heeft een concept vanuit een levensfilosofie als basis.”

Het begon in het zuiden

Heel zijn leven speelt zich af rond fotografie. “Dat staat altijd centraal en de reden is die Boeddhistische opvatting: zou ik geen fotografie maken dan zou het leven zinloos zijn.” Het begon allemaal in het zuiden van het land. “Ik ben opgeleid door fantastische docenten van de Academie St. Joost in Breda en de Koninklijke Academie voor kunst en vormgeving in ’s-Hertogenbosch.”

Het werk van Szulc Krzyzanowski is niet onopgemerkt gebleven. Hij heeft tentoonstellingen gehad in het Stedelijk Museum Amsterdam, het Centre Pompidou in Parijs, het MoMa New York, het Ludwig Museum in Keulen en het San Francisco Museum of Modern Art. Zijn werk is opgenomen in diverse collecties, ook van deze musea.

Een druppel water

Zijn streven is altijd geweest om zo productief en vernieuwend mogelijk te zijn. “Omdat dit door de context wordt bepaald waarin men leeft heb ik er in het najaar 2005 voor gekozen als een nomade te leven. Sinds dat jaar heb ik geen huis meer, geen adres, geen woonplaats. Ik verblijf waar ik mijn fotografie optimaal, ongestoord en onbelemmerd kan maken en wanneer de fotografie niet meer kan floreren reis ik naar een nieuwe locatie om vruchtbaar verder te kunnen werken.”

Kan hij tot slot nog wat nader ingaan op zijn filosofie? “Ik wil een besef laten ontstaan dat er geen dogma’s zijn. Dat een geloof in een veronderstelde waarheid niet een harde steen is, maar een druppel water.”

https://gallerywm.com/
https://www.szulc.info/

https://bit.ly/3pdoJmM

Circa:
Nee

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0